top of page

Viešosios įstaigos  „Kristupo Radvilos Perkūno paminklo fondas“ dalininkų visuotinio susirinkimo  vykusio 2021 m. spalio 6 d., viešbutyje „Tyla“, Tylos g. 2, Biržai

 

PROTOKOLAS

Biržai

2021-10-06

Dalyvauja: Donatas Balčiauskas, Egidijus Butėnas, Rimantas Čygas, Laimutė Jakubėnienė, Olgertas Kvedaravičius, Andrius Kurganovas, Viktoras Rinkevičius.

Kviestiniai svečiai: Biržų rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Loreta Munikienė ir vyr. architektas Silvestras Šimas.

Susirinkimui pirmininkauja V. Rinkevičius.

DARBOTVARKĖ:

  1. Paminklo vietos parinkimas.

  2. Lėšų rinkimo paminklo statybai būdai

  3. Kiti klausimai

 

  1. Posėdžio svečiai pristatė miesto centre vykdomą viešųjų erdvių rekonstrukcijos projektą ir galimas vietas paminklo Kristupui Radvilai Perkūnui pastatymui. Fondo nariai ir savivaldybės atstovai aptarė įvairias vietas, tačiau labiausiai tinkama atrodė rekonstruojamoje aikštelėje prie Reformatų bažnyčios.

Donatas Balčiauskas informavo, kad jis bendravo su Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininke prof. E.G. Bogdaniene, ir ji sutiko suorganizuotiskulptorių išvyką iš Vilniaus į Biržus, kad jie vietoje apžiūrėję Biržų senamiestį išsakytų savo nuomonę, kuri vieta tinkamiausia paminklui.

1.1.Kviesti skulptorių grupę į Biržus.

1.2. Paminklo projektui ir statybai vykdyti nutarta organizuoti konkursą. Donatas Balčiauskas žadėjo paruošti konkurso sąlygų projektą.

Pritarta bendru sutarimu.

  1. Apsvarstyti lėšų rinkimo paminklo statybai būdai.

Nutarta:

Priklausomai nuo paaukotos sumos paminklui, aukotoją, su jo sutikimu, atitinkamai įvertinti, apdovanoti įteikiant padėką ir kt.

  1. Aukotojo įvertinimas. Kas paaukos paminklui kelis tūkstančius eurų – jo pavardė, juridinio asmens pavadinimas bus iškaltas ant paminklo, skulptoriaus numatytoje vietoje. Buvo pasiūlytos trys sumos nuo kurių tai būtų daroma: 5000 Eur, 3000 Eur, 2000 Eur. Buvo balsuojama už kiekvieną siūlymą atskirai.

Balsavimo rezultatai – 5000 Eur – 1 balsas, 3000 Eur – 5 balsai, 2000 Eur – 1 balsas.

Daugumos balsų persvara nutarta – kas paaukos 3000 eurų, ar daugiau, jo pavardę ar pavadinimą (juridinio asmens) iškalti ant paminklo, nustatytoje vietoje.

  1. Sekantis siūlymas – kas paaukos mažiau kaip 3000 eurų. Buvo siūlymai nuo 500 Eur iki 3000 Eur ir nuo 300 Eur iki 3000 Eur.

Balsavimo rezultatai – 500-3000 Eur – 4 balsai, 300-3000 Eur – 3 balsai.

Nutarta tam, kas paaukos nuo 500 eurų iki 3000 eurų išduoti paminklo sertifikatą su nurodyta paaukota suma, aukotojo pavarde ir t.t. Pagaminti tokius reprezentacinius sertifikatus, sunumeruoti juos, su Radvilos Perkūno portretu.

  1. Aukojama suma nuo 100 eurų iki 500 eurų – taip pat sertifikatas su paaukota suma, tačiau mažiau reprezentacinis, be aukotojo pavardės, sertifikatai sunumeruoti.

Pritarta bendru sutarimu.

  1. Kai auka mažesnė negu 100 eurų. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Eur čekiai be aukotojo pavardės, tačiau su padėka už auką, čekiai sunumeruoti.

            Pritarta bendru sutarimu.

  1. Iki 20 Eur aukotojams pagaminti atvirukus. Smulkioms aukoms įrengti dėžutes, jas statyti renginiuose. Jei aukotojas paaukoja mažesnę sumą, o po to didesnę, tokio lygio apdovanojimą, kuriame įrašoma jo pavardė, jis gauna ir aukštesnį apdovanojimą. Nutarta išleisti paminklo statybos, kūrimo eigos ir su aukotojų pavardėmis knygą.

            Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                    Viktoras Rinkevičius

radvilos.jpg
Informacinis_stendas.jpg
bottom of page